Yerli ve Milli Sermayeli Yazılım Uygulaması

Türkiye ve Dünyada ilk arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile takı alışveriş mobil uygulaması

picture

K.V.K.K AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Birsor Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Tıkla Takın) nezdindeki kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak, KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve hukuki Sebebi;

 

Tıkla Takın tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, partner mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Tıkla Takın  veya Tıkla Takın  adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 

Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

İnternet sitelerimize  ve/veya mobil uygulamamıza üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

İnternet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil      uygulamalarımız,

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü  elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,

Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firmalar,

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri      kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google  vb. arama motorlarının kullanımı,

Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Bayilerimiz, franchise'larımız , partner mağazalarımız ve diğer satış ağı.

 

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın, yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir.

 

Tarafınızla Tıkla Takın arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz ise işbu metni okumanıza müteakip, açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları;

 

Tıkla Takın olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

 

Tıkla Takın, müşterilerinin online satış yapan markalarımızın ve mağazalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Tıkla Takın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

 

Tıkla Takın, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK'da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Tıkla Takın  adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Tıkla Takın ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

a) Tıkla Takın'ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Tıkla Takın'ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

5. İş ortaklarımızdan aldığımız bilgiler

 

Bir ilişkiniz olan diğer şirketlerden de bilgi alıyoruz (“İş Ortakları”). Bu iş ortakları (hangi hizmetleri kullandığınıza bağlı olarak) şunları içerebilir:

 

E-posta adresiniz veya diğer iletişim bilgileri gibi hizmet etkinleştirme bilgileri

 

Kullanıcı kimliği doğrulamayı, Tıkla Takın hizmetine kaydolma deneyimini, iş ortağı ödeme işlemini, Tıkla Takın içeriğinin size iş ortağı kullanıcı ara yüzünün bir kısmında sunulmasını destekleyen IP adresleri ve cihaz kimlikleri bilgisi.

 

Hizmetimizi kişiselleştirmemiz ve bu gizlilik bildirimi ile tutarlı diğer kullanımlar için, IP adresinize göre bir konumu tespit etmemize yardımcı olan hizmet sağlayıcılar;

 

Sizinle ilişkilerine bağlı olarak bize ödeme bilgilerini veya bu bilgilere dair güncellemeleri sunan ödeme hizmeti sağlayıcıları;

 

Derlenmiş demografik, ilgi alanına dayalı ve çevrimiçi reklamlarla ilgili verileri temin ettiğimiz çevrimiçi ve çevrimdışı veri sağlayıcıları;

 

Sosyal medya platformlarındaki herkese açık gönderiler gibi herkesçe erişilebilir kaynaklar ve IP adreslerini internet servis sağlayıcıları (İSS) ile ilişkilendirilen genele açık veri tabanları üzerinden erişilebilen bilgiler.

 

Promosyon teklifleri: Katılabilmeniz için bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamızı gerektirecek ortak promosyonlar veya programlar sunabiliriz. Bu tür promosyonların uygulanmasında, adınızı ve söz konusu teşvikin yerine getirilmesiyle bağlantılı başka bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu üçüncü tarafların kendi gizlilik uygulamalarından sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

 

Tıkla Takın ve diğer tarafların korunması: Tıkla Takın ve hizmet sağlayıcıları, böyle bir açıklamaya ihtiyaç olduğuna makul gerekçelerle inanmaları halinde;

 

(a) Yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal işlemin gerektirmesi halinde veya resmi mercilerden gelen talepleri karşılamak, (b) Geçerli kullanım koşullarının potansiyel ihlallerinin araştırılması dahil olmak üzere, bunları uygulamak, (c) Yasa dışı olan veya yasa dışı olduğu şüphesi bulunan faaliyetleri (ödeme dolandırıcılığı dahil), güvenlikle ilgili veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya bunlarla ilgili başka işlemler için veya (d) Yasaların gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde, Tıkla Takın, kullanıcıları veya kamunun haklarına, malına veya güvenliğine zarar gelmesini önlemek için, kişisel bilgilerinizi veya diğer bilgilerinizi açıklayabilir veya başka biçimde kullanabilir.

 

İşletme devirleri: Herhangi bir yeniden örgütlenme, yeniden yapılandırma, birleşme veya satışla bağlantılı olarak ya da varlıkların diğer yollarla devredilmesi durumunda, alıcı tarafın kişisel bilgilerinize  gizlilik bildirimimize uygun şekilde özen göstermeyi kabul etmesi kaydıyla, kişisel bilgileri de içeren bilgiler ilgili taraflara aktarılacaktır.

 

Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti" ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera : Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "Çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip , "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. 

 

Yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

 

Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK'sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org , https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz ( https://www.eff.org/tr/privacybadger ). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Tıkla Takın ’da yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

............GÜNCELLENMEKTEDİR.........

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Unvan : Birsor Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

 

Mersis no : 0178115579800001

 

E-mail adresi : info@tiklatakin.com

 

 

 

Posta adresi : Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi No:48 Daire: 8 Bahçelievler / İstanbul

 

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin: Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi No:48 Daire: 8 Bahçelievler / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kvkk@tiklatakin.com e-posta adresimize  iletebilirsiniz.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI:

 

*Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve Tıkla Takın üyelik sistemine, Tıkla Takın mobil uygulaması üzerinden, www.tiklatakin.com veya bünyemizde yer alan Birsor Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi envanterine kayıtlı site ve uygulamalar üzerinden, üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da partner mağazalarımızda  cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek, KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde açık rıza veriyorum.