Yerli ve Milli Sermayeli Yazılım Uygulaması

Türkiye ve Dünyada ilk arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile takı alışveriş mobil uygulaması

picture

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Satış Sözleşmesi

 

Madde 1 - Taraflar ;

 

1. 1 Satıcı

 

Ticari Unvan:  BİRSOR BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adres:  Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi No:48 Daire: 8 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 08508405225

E-Posta Adresi: bilgi@tiklatakin.com

MERSİS No: 0178115579800001

Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.

 

1.2 Alıcı

 

Adı Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta adresi:

T.C. Kimlik Numrası / Vergi Kimlik Numarası:

Vergi Dairesi:

Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.

 

 

 

Madde 2 - Konu ;

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.tiklatakin.com  ( İnternet Sitesi )  ve/veya Tıkla Takın (“Mobil Uygulama”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 

Madde 3 - Sözleşme Konusu Ürünün Temel Özellikleri , Satış Fiyatı Ve Teslimatına İlişkin Bilgiler ;

 

Ürünlerin Adı, miktarı, KDV dâhil satış fiyatı ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Madde 4 - Genel Hükümler

 

4.1 ALICI, internet sitesi’nde veya mobil uygulama’da sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

ALICI, talep ve şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikâyet ve taleplere SATICI Müşteri Hizmetleri tarafından en kısa sürede cevap verilecektir.

 

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, mersis numarası, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.2 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada bulunan ön bilgiler ile açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün, ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.6 İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden ürünün satışa sunulması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SATICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.

 

4.7 www.tiklatakin.com İnternet sitesinde ve/veya Tıkla Takın mobil uygulamasında sunulan ürünlerin bazılarının el yapımı olmasından ve siparişi verilen yüzük ölçülerinin farklılığı nedeniyle ayrıca yüzük dahil diğer takıların ağırlık, uzunluk, genişlik vb. özelliklerinde üretim sonrasında ± %10 kadar farklılık olabilmektedir. Satın alma durumundan daha pahalı bir ürün ortaya çıkmış ise ALICI dan bu fark talep edilebilir yada aksi durumda fark iade edilebilir.

 

4.8 Tıkla takın, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde, ALICI’ya yazılı olarak , uygulama üzerinden veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç üç iş  günü içinde tehsil edilme kanallına iade eder.

 

4.9 SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla ALICI’nın onayıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı doğabilir.

 

4.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının ve/veya İnternet sitesinde ve/veya Tıkla Takın mobil uygulamasında sunulan diğer ödeme sistemlerinin, ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

 

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri, fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 3 iş günü içinde aynı ödeme kanallarına nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

4.12 (27.02.2015) tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrası gereği sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

 

4.13 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa SATICI, bankaya ürünün bedelini tek seferde öder. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini aynı taksit sayısında yapmaktadır. Havale/EFT ya da diğer  ödeme seçeneklerinde iade, tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

 

Madde 5 - Cayma Hakkı

 

ALICI, 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin  sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

 

 

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

 

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) Kurumsa olmayan iade faturası kesemeyecek olan ALICI iade süresi içinde faturanın aslını da iade edemez ise kdv ve diğer vergisel kesintiler ALICI’ dan mahsup edilerek iade alınabilir.

 

b) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, kutusu, ambalajı, sertifikaları, varsa hediye ürünleri ve aksesuarları, hediye çekleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. Bu materyallerden herhangi birinin gönderilmemesi ya da taşıma şirketinden kaynaklanmış olsa dahi hasarlı olması durumunda, materyalin bedeli iade tutarından düşülerek iade işlemi tamamlanır. ALICI, bu işlemler için hangi yolu izleyeceğini SATICI’yla belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata geçerek öğrenmelidir.

 

Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı SATICI‘nın anlaşmalı olduğu kargodur.

 

Madde 6 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

 

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Bu nedenle, ALICI’nın isteğiyle, internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada  sunulan maden renginden farklı bir renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da internet sitesinde sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu dışında verilen özel siparişlerde, içine yazı yazılan evlilik alyanslarında, ya da sipariş verilen ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI’nın isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, müşterinin özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu tür ürünler, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer.  

 

b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

h) ALICI'nın, bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır.

 

Madde 7 - Uyuşmazlık Konusunda Başvuruların Yapılabilmesi

 

ALICI siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Satıcı:

 

Ticari Ünvanı:  BİRSOR BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi:  Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi No:48 Daire: 8 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 08508405225

E-Posta Adresi: bilgi@tiklatakin.com

MERSİS No: 0178115579800001